Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

REDISET - Resilient Digital Sustainable Energy Transition

Grupp människor som tittar in i kameran.
Deltagare från Resilient Digital Sustainable Energy Transition workshop 5 September 2023 i Vaasa. Foto: Linda Turtola

Välkommen till REDISET-projektets workshop där vi samlar olika aktörer inom energisektorn för att diskutera cybersäkerhet i framtidens energisystem, särskilt ur elperspektivet.

Tid: On 2024-03-06 kl 08.30 - 16.00

Plats: Teknikringen 33 – plan 3 – rum 2306 - Ivar Herlitz

Kontakt:

Exportera till kalender

Målet med workshopen är att vidareutveckla den energisystemmodell som skapats av REDISETs forskargrupp.
– Den effektuppskattningsmodell som vi utvecklar kommer att hjälpa oss att förstå energiinfrastrukturens ömsesidiga beroenden som påverkas av avsiktliga externa cyberattacker eller naturkatastrofer.

Se komplett program på den engelskspråkiga kalendersidan.