Till innehåll på sidan

Rifo-besök: Forskning och innovation för ett uthålligt samhälle – i samverkan mellan akademi, näringsliv och politik

KTH bjuder in styrelsen för Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, till ett studiebesök. Syftet är att ge en övergripande bild av forskningsverksamhet och utbyte med näringsliv vid KTH och visa exempel på forskningsmiljöer och träffa forskare och nyckelpersoner vid KTH.

Tid: On 2022-05-04

Plats: KTH

Besöket gäller endast inbjudna deltagare.