Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energiforskare från Kuba på studiebesök vid KTH på jakt efter kunskap och nya samarbeten

KTH Energiplattform var i mars värd för ett studiebesök där forskare från åtta Kubanska universitet sökte nya samarbeten. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2022-03-28

Vårsolen strålade över KTH:s campus när åtta forskare från sju olika universitet på Kuba välkomnades på studiebesök av KTH:s Energiplattform. Kontakterna som knöts kan bli grunden för ett starkare samarbete mellan både länder och universitet.

KTH Energiplattformen välkomnade den 24 mars ett studiebesök med deltagare från åtta olika universitet på Kuba. Samtliga av de besökande forskarna arbetar på hemmaplan med forskning och utbildning inom energiområdet.

– Vi hoppas besöket kan öka möjligheterna för Kubanska lärare och studenter att utveckla sitt samhälle vidare i en hållbar riktning. Besöket öppnar för att bidra till fler kontakter mellan KTH och universiteten i Kuba, säger Mikael Östling, prorektor och ansvarig för strategisk samverkan på KTH.

En grupp personer i en reaktorhall.
Den Kubanska forskargruppen gjorde bland annat ett besök vid KTH:s experimentreaktor för fusion. Foto: Fredrik Persson

Veckolång studieresa

Studiebesöket är en del av en veckolång resa som forskarna från Kuba gör till lärosäten i Belgien, Spanien och Sverige. Resan avslutas med dagslånga besök både vid KTH och Uppsala universitet för att möta energiforskning och lära sig mer om lärosätenas samverkan med industrin.

– Vi ville besöka KTH och Uppsala universitet därför att vi såg hur deras forskningsinriktningar kompletterar varandra och att de båda arbetar tvärvetenskapligt på ett framgångsrikt sätt. Dessutom kunde besöken kombineras väl under den vecka som vi är i Europa, säger Deny Oliva Merencio, Dean, Faculty of Mechanical Engineering, Universidad Tecnológica de La Habana JAE.

Bland målen med studieresan fanns att stärka den nationella kommunikation kring forskning i landet, och bygga nya möjligheter till både nationell och internationell samverkan.

– Vi hoppas få inspiration och kunskap som vi kan använda för kunna stärka vårt nationella forskningsnätverk mellan våra Kubanska universitet. Dessutom vill vi lära oss mer om KTH:s företagssamverkan, säger Janet Jiménez Hernández, professor vid UDI-Center for Studies of Energy and Industrial Processes, Universidad de Sancti Spiritus.

– Ett mål är att i framtiden upprätta plattformar vid våra lärosäten för bättre samverkan med företag. Fysiska platser där både forskare, lärare och studenter kan möta företag och skapa nya samarbeten, säger hon.

Energiplattformen var värd

Värdar för besöket var Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattformen , och Christophe Duwig, vice föreståndare som inledde med en genomgång både av plattformens arbete och hur det relaterar till KTH:s skolorganisation och energiforskning. Olika huvudaktiviteter lyftes fram som: skolbesök till forskargrupper och labb, nyhetsbrev, seminarier, doktorandkurs och årliga öppet hus med KTH Energy Dialogue.

– Energiplattformen är ett inkluderande forum där alla forskare med intresse för tillämpning inom energiområdet är välkomna. Syftet är att skapa mötesplatser och initiera till nya ideer och samverkan, säger Lina Bertling Tjernberg.

Studiebesöket inleddes med en presentation av KTH Energiplattform samt dagens energiforskning. Foto: Fredrik Persson

Tillsammans med Pierre Bodin, vid Research Support Office , beskrev de KTH:s långa tradition av industrisamverkan och gav exempel på såväl skolöverskridande projekt som funktionen av kompetenscentra och nyttan med personliga samarbeten.

– Samverkan mellan forskare och internationella utbyten är nycklar för framgång inom forskning. Vi kan mötas i gemensamma frågeställningar och teorier i forskningen samt våra olika förutsättningar. Sverige har till exempel stora naturtillgångar i vatten, vind och skog och är inte beroende av olja och naturgas som Kuba, säger Lina Bertling Tjernberg.

Därefter gav Johan Blaus, samordnare av KTH:s strategiska partnerskap, en överblick både målet med den strategiska samverkan. Han lyfte hur industridoktorander är ett utmärkt sätt att länka akademin med företagen. Dessutom betonade han vikten av personalutbytet mellan företagen och KTH.

– Det är viktigt att våra strategiska partner deltar i både forskning och utvecklingen av utbildningen, och att de utgörs av organisationer med en närhet till KTH som är öppna både som arbetsgivare och vill dela med sig sin personals kunskaper, säger Johan Blaus. 

Energiforskning med spets och exempel från EECS- och CBH-skolan

Dagens möte präglades av samtal och gemensamma forskningsintressen med fokus kring vind, solkraft och biomassa samt integrering i elnätet.

Dagen innehöll tre presentationer av pågående energiforskning vid EECS  och CBH  där Hamza Shafique visade projektet ”Flexible grid and solarpower”. Presentationen visade resultat från forskning och resultat från tre fallstudier i Stockholm och Göteborg där solceller kombinerat med batterilagring bidragit till kapa effekttoppar och bättre balansera det lokala elnätet. 

Henrik Nordström presenterade ett forskningsprojekt om förnybara energikällor. Foto: Fredrik Persson

Henrik Nordström gav insyn i ett projekt med målet att ge förutsättningar för att använda förnybara energikällor som vind och sol som hjälpmedel för att balansera elsystemet. Här sker simuleringar utifrån mångåriga väderdata för att hitta nya modeller och metoder. Forskarna lyfter även upp tekniker och marknadslösningar som kan bli nycklar i utvecklingen. 

Lars Pettersson and Efthymios Kantarelis visade upp den breda forskning som finns inom KTH för att förädla biomassa till allt från värme och elektricitet till fordonsbränsle. De visade flera exempel på internationella projekt där KTH är involverade. Samt visade hur mycket av forskning och utveckling görs i skarpa projekt hos företag och organisationer. Samtidigt finns forskningsmiljöer vid KTH där företag utvecklar ny teknik tillsammans med energiforskare. 

Efter ett besök i labbet på avdelningen för fusionsplasmafysik följde en gemensam lunch och sedan en rundvandring på KTH:s campus.

ITM-skolan engagerad i kunskapsutbyte

Vid ITM-skolan  välkomnade sedan Björn Laumert, professor och institutionschef, som bland annat visade skolans sollabb (Solar Facility Lab). Här mötte även Anders Malmquist, professor vid ​​institutionen för Energiteknik, upp för att visa labbutrustningen för en lifelong learning-kurs som ger studenter från hela världen möjlighet att styra och kontrollera sina labbförsök över internet. 

Vid Energiteknik finns labb som kan nyttjas på distans av studenter från hela världen. Foto: Fredrik Persson

Dessutom gav han en inblick i det samarbete som redan finns mellan institutionen och Central University of Las Villas (UCLV) i Santa Clara på Kuba. Sedan 2015 har det funnits ett utbyte på masternivå för både lärare och studenter. Totalt har cirka 100 studenter från KTH besökt UCLV och ett tiotal studenter välkomnats till KTH.

Professor Anders Malmquist är bland de drivande i det pågående utbytet mellan KTH och Central University of Las Villas, Kuba. Foto: Fredrik Persson

Utbytet har skett inom ramen för programmet Linnaeus-Palme och även gett ringar på vattnet i form av ett vidare samarbete inom EU:s program Erasmus+.

– Det var extra roligt att få möta några av dem vi samarbetat med vid KTH inom ramen för EU:s Erasmusprogram. Där utvecklar vi globala kontaktformer för digitalt lärande. Nu vill vi gärna se om vi kan hitta fler möjligheter till samarbete, både på forsknings- och utbildningsnivå, säger Ariel Santos Fuentefría, Head of the Teaching Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Universidad Tecnológica de La Habana JAE.

KTH innovation och livesänd TEDxKTHSalon

Studiebesöket avslutades vid KTH Innovation där KTH Biblioteket direktsände ett avsnitt av TEDxKTHSalon med titeln ”Vägen mot grön och ren energi”. 

Senast i raden av TEDxKTHSalon hade FN:s globala mål nummer sju i sikte. Foto: Fredrik Persson

Här modererade Donnie Sc Lygonis, expertcoach vid KTH Innovation, ett samtal mellan Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, Björn Laumert, professor i energiprocesser, och Anna Pernestål, föreståndare för Integrated Transport Research Lab (ITRL). I samtalet diskuterades utmaningarna inför omställningen till ett fossilfritt samhälle, som integrering av el från vind och sol, begränsningar i överföringskapacitet, möjlighet att nyttja värme och nya utvecklingar inom transportsektorn. Samtalet kommer publiceras där det också finns information om tidigare avsnitt:  

Programmet avslutades med en kort inblick i KTH:s innovationsstödjande arbete.
Sista anhalt på besöket blev en rundvisning på KTH Biblioteket. 

Text: Magnus Trogen Pahlén

KTH tog emot besökare från sju universitet

Värd under besöket var KTHs energiplattform och föreståndare Lina Bertling Tjernberg, samt vice föreståndare Christophe Duwig. De välkomnade representanter från sju Kubanska universitet:

  • Dr. Deny Oliva Merencio, Dean, Faculty of Mechanical Engineering (Universidad Tecnológica de La Habana JAE, Cujae)
  • Dr. Raúl A. Pérez Bermúdez, Dean, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering (Universidad Central de Las Villas, UCLV)
  • Dr. Ariel Santos Fuentefría, Head of the Teaching Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering (Universidad Tecnológica de La Habana JAE, Cujae),
  • Dr. Janet Jiménez Hernández, Professor, UDI-Center for Studies of Energy and Industrial Processes (Universidad de Sancti Spiritus, UNISS)
  • Dr. Rene Lesme Jaen, Professor (Universidad de Oriente, UO)
  • MSc. Rene Díaz Suarez, Senior Specialist, Institute of Materials Science and Technology (IMRE) (Universidad de La Habana, UH)
  • MSc. Julio Gómez Sarduy, Professor, Center for Energy and Environment Studies (Universidad de Cienfuegos, UCf)
  • Mr. Juan Israel Veliz Alonso, General Director 3 (Universidad de Matanzas, UMCC).

Studiebesöket arrangerades inom ramen för det EU-finansierade biståndsprojektet FIIAPP  och organiseras för det kubanska nätverket av universitet för främjande av förnybara energikällor (GNUFRE).