Utvärdering av KTH:s forskning (RAE 2020)

Vart sjätte år granskar KTH sin forskning och forskningssamverkan genom en utvärdering kallad Research Assessment Exercise (RAE). Under RAE 2020 kommer internationella experter att utvärdera KTH:s forskning, och ansvarig för planering och genomförande är KTH:s vicerektor för forskning.

KTH:s utvärdering RAE bygger på: 

  • extern kollegial granskning
  • självvärderingar 
  • bedömningar från nio paneler 
  • tidigare genomförda utvärderingar (RAE 2008 och RAE 2012)

Genomförande

I RAE 2020 kommer nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, att granska KTH:s forskningsenheter. Forskningsenheterna kopplas till paneler bestående av två till sex institutioner där minst en expert för respektive forskningsområde ingår. I varje panel finns runt åtta experter, huvudsakligen internationella, där minst en var delaktig i RAE 2012 samt en representant från näringsliv eller offentlig sektor.

Experter från olika paneler kommer dessutom skapa grupper som ska bedöma KTH:s forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact.

Var och en av KTH:s institutioner sammanställer egna självvärderingar. Varje panel har en koordinator från KTH:s fakultet som sammanställer självvärderingen och är kontaktperson för institutionerna och projektgruppen.

Panelernas bedömningar ska lämnas in 1 november 2020 och efter det följer rapportskrivning fram till februari 2021. Publicering av rapport och projektavslut är planerat till mars 2021.

Kontakt

Frågor om utvärdering kan ställas till RAE:s funktionslåda.

rae-2020@kth.se

Styrgrupp

Utvärderingen RAE leds av en styrgrupp där Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, är akademisk ansvarig.

Administratör för RAE:

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-12-20