Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • KTH i storsatsning på forskning och utbildning i Södertälje

  KTH – Södertälje Science Park är arbetsnamnet på regeringens nya storsatsning när det gäller industrinära utbildning och forskning. Det är ett samarbete mellan KTH, Scania, Astra Zeneca, Södertälje kommun med flera och beräknas kosta 1,6 miljarder kronor över de kommande tio åren.

 • Lean Produktion

  Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Med hjälp av Lean får deltagarna verktyg för att i den egna verksamheten kunna eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska ledtider, reagera snabbare på nya kundbehov och använda tillgängliga resurser mer effektivt.

 • Lean Ledarskap

  I dagens snabba förändringar i samhället, med utmaningar som pandemier, digitalisering och fokus på hållbarhet, ställs stora krav på ledare, chefer och projektledare. KTH Leancentrums kurs "Lean Ledarskap" är utvecklad för att koppla samman ledarskap med ett strukturerat förändrings- och förbättringsarbete baserat på Lean- och Agilt-tänkande.

 • Lean & Green

  Fördjupa din kunskap i Lean genom att lägga till "Green Kaizen" i din verktygslåda. Under en fyra halvdagars kurs kommer du att få träna på ett miljöförbättringsverktyg som engagerar medarbetarna för att minska den egna arbetsplatsens miljöpåverkan. Detta verktyg bidrar även till att öka takten i förbättringsarbetet.

 • Hållbart ledarskap med lean

  I en värld av snabba förändringar är det viktigt att vara en bra ledare och förstå vilken roll hållbarhet spelar i verksamheten. Kursen Hållbart ledarskap med lean är en webbaserad kurs som ger dig verktyg och insikter för att navigera i en föränderlig värld och bli en mer hållbar och effektiv ledare. Genom interaktiva övningar och diskussioner kommer du att få möjlighet att utforska vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare i dagens snabbrörliga miljö, samtidigt som du lär dig hur man integrerar Lean-principer för att uppnå långsiktig hållbarhet.