Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Första steget mot coronavarnare taget

Zeynep Cetecioglu Gurol, forskare vid KTH, i full färd med att analysera avloppsvatten i syfte att utveckla en varningssystem som kan upptäcka nya utbrott av sjukdomen covid-19.

NYHET

Publicerad 2020-05-05

Utvecklingen av ett varningssystem för utbrott av covid-19 fortskrider framåt. Forskare vid KTH kan nu rapportera att de lyckats fånga in det nya coronaviruset i avloppsvatten vid två av Stockholms reningsverk.

Zeynep Cetecioglu Gurol är universitetslektor vid avdelningen Resursåtervinning på KTH. Hon berättar att coronaviruset återfinns i alla fyra prover av avloppsvatten som hämtats från Bromma och Henriksdals reningsverk mellan 6 och 29 april .

Det nya coronaviruset hamnar i avloppsvattnet främst genom människors avföring. De analyser forskarna gjort visar på mätmetodens effektivitet, men det är för tidigt att dra några slutsatser om virusets utbredning bland befolkningen baserat på resultatet.

Mängden virus ökade

Forskarnas preliminära bedömning indikerar att avloppsvattnet från Bromma reningsverk, som betjänar Stockholms norra delar, hade en större mängd av det nya coronaviruset än avloppsvattnet från Henriksdals anläggning. Mängden virus ökade mellan den första provtagningen i början av april i jämförelse med den som gjordes i slutat av samma månad för Henriksdal, som renar vatten från Stockholms södra delar.

– Vi behöver testa mer, och vi behöver mer tid för att verifiera data och vad det säger oss. För att kunna göra detta måste vi ta fler prover och analysera dessa, för att få ett större dataunderlag, säger Zeynep Cetecioglu Gurol.

– Det borde vara möjligt att ha ett fungerande varningssystem igång inom några veckor, men hur snabbt detta går är avhängt hur mycket avloppsvatten som hinner testas samt hur resultatet från detta arbete kan jämföras med det publika hälsodata som finns, säger David Nilsson.

Prover från Spanien och Italien

Han är föreståndare för KTH:s Vattencentrum som är med och finansierar forskningsarbetet tillsammans med avdelningarna Kemiteknik och Hållbar utveckling samt Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) vid KTH.

Nästa steg i forskningsarbetet blir att samla in mer fler vattenprover, samt optimera analysverktyget. Forskarna väntar också på prover från Spanien och Italien, som kommer utgöra en bra kunskapsgrund när det gäller att skapa varningssystemet.

– Detta är de första stegen i en lång promenad. Men givet att det bara var några veckor sedan som vi påbörjade arbetet och började analysera avloppsvattnet utan att ha en metod för det, så har vi kommit en bit på vägen. Kan vi hålla det här tempot är jag hoppfull, säger David Nilsson.

Text: David Callahan

För mer infomration, kontakta Zeynep Cetecioglu Gurol på zeynepcg@kth.se.