Till innehåll på sidan

De ska utvärdera antikropparnas duglighet

KTH-forskaren Sophia Hober som befinner sig i Albanovas lokaler.
Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik på KTH. Foto: Peter Ardell

NYHET

Publicerad 2020-09-18

I syfte att öka förståelsen för det nya coronaviruset jobbar forskare från KTH, Karolinska Institutet och Danderyd sjukhus vidare med testmetoderna som de utvecklade under våren 2020. I en ny studie står det klart att 82 procent av de som hade antikroppar mellan februari och april hade mätbara nivåer kvar fyra månader senare. Nu ska forskarna ta testmetoderna till nästa nivå, och titta närmare på antikropparnas förmåga att skydda oss.

I våras utvecklade forskarna en ny testmetod som användes på 2 149 anställda vid Danderyds sjukhus. Då visade det sig att 19 procent av dem hade antikroppar mot det nya coronaviruset. När fas två av samma studie nu genomgåtts har 92 procent av de testade åter lämnat blodprov, och 82 procent av de som hade antikroppar i våras har fortfarande mätbara nivåer.

Ska undersöka antikroppar

Studien visar att det finns en koppling mellan vissa specifika covid-19-symptom och mängden kvarvarande antikroppar. Det stora frågan för forskarna nu är vad det faktiskt betyder att det finns antikroppar i blodet. Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik på KTH, berättar att hon och kollegorna nu utvecklar en testmetod för att se om antikropparna verkligen neutraliserar viruset.

– För att viruset ska kunna infektera en människa måste det ta sig in i den mänskliga cellen. Varje virus har ett antal ytor som kan koppla upp sig till celler, och det antikropparna gör är att de ansluter sig till dessa virusytor och blockerar den möjligheten. Vi ska nu studera hur många människor som har antikroppar som gör det jobbet bra och förhindrar att viruset göra människor sjuka, säger Sophia Hober. 

Snabbare testprocess

Syftet med insatsen är att kunna hitta antikroppar som kan stoppa viruset från att ta sig in i de mänskliga cellerna. Detta spelar till exempel roll för de som blivit allvarligt sjuka i covid-19 och behöver blodplasma med antikroppar för att kunna tillfriskna. En metod som liknar den antikroppsmätningsmetod som tagits fram på KTH, skulle göra denna typ av analys mycket snabbare, då det vanligtvis krävs ett säkerhetslaboratorium och mycket manuell hantering.

– När jag pratat med kollegor säger de att de kommer upp i ett hundratal analyser per vecka i ett säkerhetslabb och vi kommer att kunna hantera 7 000 tester i veckan.

För att verkligen vara på den säkra sidan att den ursprungliga testmetoden för antikroppar forskarna använder är tillräckligt bra har de validerat den på 2 300 blodprover med kända svar. Denna process bekräftar att de har en robust och säker metod. Hittills har forskarna testat och rapporterat om 60 000 individer har antikroppar eller inte.

Vid sidan av Sophia Hober har även forskarna Peter Nilsson (Scilifelab), My Hedhammar (KTH) och Charlotte Thålin (Danderyds sjukhus) varit delaktiga i arbetet.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Sophia Hober på 08 - 790 87 94 / sophia@biotech.kth.se.