Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 10

 • Klimatproblemen under lupp i Science

  Forskare varnar i en studie i tidskriften Science för att mänskligheten överskridit fyra av nio gränser för hur mycket jorden tål innan vi står inför en drastisk klimatförändring. Enbart tekniska lösningar räcker inte för att rädda planeten jorden.

 • Tidskrifter vilseleder om forskningsresultat

  De forskare på KTH som anklagar tidskrifterna Nature och Science för sensationslystnad får stöd av franska studier. Undersökningar från Bordeaux visar att de mest ansedda tidskrifterna undviker att publicera artiklar som motbevisar häpnadsväckande forskningsresultat.

 • ”Vi behöver fler Science och Nature”

  Sensationsjournalistik eller tidskrifter som breddar samtalet om framtidens forskning? Åsikterna går isär bland KTH:s forskare om den kritik som materialprofessor John Ågren riktade mot prestigepublikationerna Nature och Science i förra veckan.

 • Klimatproblemen – en fråga om rättvisa

  Forskare varnar för att mänskligheten överskridit fyra av nio gränser för hur mycket jorden tål innan vi står inför en drastisk klimatförändring. Enbart tekniska lösningar räcker inte för att rädda planeten jorden, enligt den nya forskningen.

 • Kosmisk explosion blottar brister i teorier om universum

  Ett internationellt forskarlag med deltagare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet har mätt en av de mest kraftfulla explosioner universum kan frambringa. Observationerna ställer de mest etablerade teorierna på ända, och visar att vi fortfarande har långt kvar för att förstå universums mest extrema händelser. Resultaten presenteras i två artiklar i den vetenskapliga tidskriften Science.

 • Nobelpristagare bojkottar tidskrifter

 • ”Vetenskapligt samtal riskerar att dö ut”

  Om allt fler forskare väljer att publicera sig i tidskrifterna Nature och Science kommer det vetenskapliga samtalet att sakta dö ut. Tidskrifternas inriktning på sensation och högt nyhetsvärde kväver en seriös diskussion om forskningens framsteg. Det varnar John Ågren, professor i materialvetenskap.

 • Magnetiska nanodroppar kan ge bättre mobiltelefoner

  Ett hittills obevisat magnetiskt fenomen har nu kunnat påvisas i verkligheten. Den så kallade "Magnetiska nanodroppen" förutsades i teorin redan för 35 år sedan men har först nu kunnat bevisas av en grupp forskare från KTH och Göteborgs universitet.

 • Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner

  I november 2014 släpptes så den fullständiga versionen av proteinatlasen. Nu kommer den första riktigt stora analysen baserad på kartläggningen, ett arbete som precis publicerats i Science. Analysen har möjliggjort en enkel och detaljerad bild av de proteiner som är kopplade till cancer, hur många proteiner som befinner sig i blodomloppet och en kartläggning av alla läkemedel som finns på marknaden. Samt mycket mer...

 • Godishalsband inspirerade ny läkemedelsteknik

  Om en patient får för lite läkemedel blir inte behandlingen tillräckligt verksam. Om hon får för mycket kan läkemedlet bli giftigt för kroppen. Nu har forskare vid KTH och MIT hittat en lösning på problemet. En spiral med medicintabletter som ligger i patientens mage under en längre period och utsöndrar läkemedel under tiden. Första sjukdomen att bekämpa med läkemedelsspiralen är tuberkulos, en sjukdom  dödligare än HIV/AIDS.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22