Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknikfestival i demokratins tecken

Robyn samtalar med några deltagare under Tekla 2016.

NYHET

Publicerad 2017-03-01

Idag öppnar anmälningen till årets upplaga av KTH:s teknikfestival Tekla som äger rum den 22 april. Därmed bjuds 400 tjejer i åldern elva till femton år in till Sveriges största tekniska universitet för att lära sig mer om teknik. Att Tekla nu arrangeras för tredje året i rad har flera orsaker. Två av dem är att festivalen främjar både utbildningskvalitet och demokrati.

Efter de två första årens succéer med betydligt fler sökande än platser fanns det bara en sak att göra. Att arrangera en teknikfestival till. Med Robyn vid rodret, precis som tidigare år.

Ett syfte med Teklafestivalen är att väcka nyfikenhet för teknik hos unga flickor.

– Vi vill skapa och vidmakthålla ett intresse tidigt i åldrarna. Det räcker inte med att börja under gymnasieåren - då kan det till och med vara för sent, säger Annifrid Pålsson, gruppchef med ansvar för studentrekrytering på KTH.

På frågan om varför Tekla och jämställdhet är viktiga för KTH säger rektor Sigbritt Karlsson:

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

– För att det är 2017. Vi har inte råd att låta bli att ta vara på både kvinnors och mäns kompetens och förmågor. Det är i grunden en kvalitetsfråga och avgörande för samhällsutvecklingen. Att väcka intresset tidigt är väldigt viktigt för att motverka skevheten.

Hon tillträdde som rektor i november 2016 och vid årsskiftet var KTH:s nya ledning på plats. Idag består den av fyra kvinnor och fem män, alla med fakultetsbakgrund. Det är första gången i KTH:s historia som fördelningen mellan män och kvinnor är så jämn, men detta framsteg till trots anser ingen av de involverade i Tekla att det går att luta sig tillbaka när det kommer till jämställdhet.

– Andelen kvinnliga sökanden till teknikvetenskapliga eftergymnasiala utbildningar ökar, men det går långsamt. Det finns fortfarande mycket att jobba med - inte minst inom vissa teknikområden - för att få en jämnare könsfördelning i högskolan och sedermera i yrkeslivet. I grund och botten är det en demokratifråga, säger Annifrid Pålsson.

Detta är något Robyn håller med om. Hon berättar att teknik är den absolut viktigaste komponenten när det kommer till hur vi utformar vårt framtida samhälle, och kan utgöra både ett problem och en lösning beroende av hur den används. Att vara med och påverka utveckling genom Tekla anser Robyn är värdefullt, och en av anledningarna till hennes deltagande.

– Det är viktigt att teknik får utvecklas av alla olika typer av människor i samhället. Jag tror att det är viktigt att den makten delas upp mellan händerna på en bred grupp av människor. Världen kommer att bli mer demokratiskt då och jag tror också på att detta bidrar till bättre teknik, säger Robyn.

Tekla handlar inte bara om att locka till ett intresse och få kvinnor att söka sig till en ingenjörsutbildning.
 
– Teknikfestivalen handlar också om att inom ramen för utbildningen kunna leva upp till en jämställd undervisningsmiljö, fakultet och givetvis att efter examen kunna ta del av en jämställd arbetsplats. På så vis är Teklafestivalen bara en liten del i ett större demokratiskt kugghjul, säger Annifrid Pålsson.

I år är det tredje året som teknikfestivalen arrangeras, men i dagsläget går det ännu inte att se i statistiken om Tekla påverkat antalet kvinnliga sökande till KTH:s olika ingenjörsutbildningar. Detta beror främst på att Teklafestivalen vänder sig till en yngre målgrupp och att det dröjer ytterligare några år innan merparten kan söka till eftergymnasiala studier.

– Vi vet dock att ett antal personer som själva hört av sig och berättat för oss att de valt att söka till KTH just för att de tyckte att det var så roligt på Teklafestivalen och att de fick inspiration att söka en teknikvetenskaplig utbildning.

Robyns engagemang i Teklafestivalen är bland annat att jobba med det värdefulla programmet.

– Min uppgift att arbeta med KTH för att bibehålla kvalitén på festivalens innehåll. Jag har varit med under dagen på båda festivaltillfällena hittills, och jag kommer att vara med i år också. Jag gör en konsert under festivalen som vanligt, och årets gäst är Mapei. Jag är så himla glad att hon har tackat ja. Hon är grym, säger Robyn.

Teklas partnerföretag 2017 är Ericsson, Scania, Spotify och Creuna. Alla fyra medverkade även förra året och Spotify har varit en del av festivalen sedan premiäråret 2015.

Mer information och möjlighet till intresseanmälan finns här .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta projektledare Hanna Metsis på hmetsis@kth.se eller 070 - 757 77 18.