Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 17

 • ”Elnätet börjar bli gammalt”

  Det svenska elnätet närmar sig bäst före-datum. Hur kan man minska elavbrotten och utveckla ett nät anpassat för nya, hållbara energikällor? Hör Patrik Hilber berätta om sin forskning inom tillförlitlighetsanalys för elkraftsystem.

 • Lina Bertling ny sekreterare i IEEE

  För två år sedan blev Lina Bertling Tjernberg utnämnd till kassör i styrelsen för världens ledande ingenjörsförening IEEE Power & Energy Society (PES). Nu har hon just vunnit valet som sekreterare för IEEE PES den kommande mandatperioden.

 • Lina sprider tron på smartare elnät

  Sveriges första professor på smarta elnät återvänder nu till KTH. Med Lina Bertling-Tjernberg får KTH en drivande kraft med ett brett internationellt nätverk som professor i ämnet.

 • Smarta lägenheter får folk att byta beteende

  Listiga elnät och smarta lägenheter låter både spännande och intressanta, men fram till idag har de i mångt och mycket varit skrivbordsprodukter. KTH-forskaren Anders Nilsson ska ändra på det i ett fyra år långt forskningsprojekt i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Han kommer att studera hur de boende använder den nya tekniken i praktiken och hur deras beteenden förändras i den smarta lägenheten.

 • IT ska lösa morgondagens energiproblem

  Att reducera vår elförbrukning och få till stånd smartare lagring och distribution av elektricitet är två rejäla utmaningar som vi står inför. När den tredje upplagan av konferensen ICES går av stapeln den 2 september avser arrangörerna och KTH-forskarna att tackla dessa problem, samt definiera en rad nya utmaningar som är värda att forska vidare på.

 • Forskare sågar säkerheten i elnätet

  Smarta elnät är framtiden och bara IT-företaget Cisco har bedömt marknaden enbart inom kommunikationsprodukter inom smarta elnät till 70 miljarder kronor inom den närmaste fem- till tioårsperioden. Men vägen till de smarta elnätens intåg i stugorna kantas av utmaningar. Nu höjer två KTH-professorer rösterna angående den bristande säkerheten i dagens elnät och morgodagens smartare kusin.

 • Simulatorn som säkrar svensk elförsörjning

  I sviterna av stormen Gudrun blev uppskattningsvis 730 000 svenska elkunder utan ström när runt 3 000 mil elledningsnät skadades, varav nio procent så svårt att det krävdes komplett nybyggnation. 20 dygn efter stormen var fortfarande över 12 000 kunder utan el, och för vissa abonnenter varade avbrottet i hela 45 dagar. Nu har KTH-forskare tagit fram en simulator som ska undanröja elavbrott.

 • Nu kan sol- och vindel nå längre

  Smarta elnät är en förutsättning när alltmer förnybar energi ska ta plats i nätet. Men för att kunna alstra och transportera solenergi från Sahara till Sverige och föra in mer egenproducerad el på nätet krävs ett mycket mer flexibelt elnät. KTH-forskare har bidragit till utvecklingen av en efterlängtad högspänd likströmsbrytare, HVDC, som är nödvändig för överföring av förnybar energi över längre avstånd.

 • Nu lanseras världens största innovationsfabrik

  Jakten på de nya uppfinningarna och utrullningen av många nya jobb är igång. Fram till och med 2014 ska den europeiska storsatsningen på energi - InnoEnergy - se till att skapa 60 nya företag och 100 nya produkter inom energiområdet. Den sammanlagda budgeten som ligger till grund för detta är häpnadsväckande, över 6 miljarder kronor.

 • Satsning på framtidens elnät

  Utformning av smarta elnät och lagring av energi. Det är exempel på forskning som drivs vid SweGRIDS-centret som får knappt 83 miljoner från Energimyndigheten. KTH och Uppsala universitet samarbetar genom centret med myndigheten och industriföretag för att hitta innovativa lösningar för hållbar elförsörjning.

 • Självlagande elnät är framtiden

  Det är med hjälp av nästa generations mobilnät - 4G - som våra elnät ska bli smarta. Elavbrotten ska både enklare och snabbare att laga, vilket är skönt i ett land som Sverige där stormar och snöfall avlöser varandra under vinterhalvåret.

 • Nu ska Stockholm stad nå klimatmålen

  Transparens för elkonsumenten, automatisk uppföljning och återkoppling vid elavbrott och information i realtid. Det är några av de områden inom smarta elnät som forskare på KTH ska studera i Norra Djurgårdsstaden för att göra stadsmiljön mer miljösmart.

 • Här är solenergins utmaningar

  Bättre inmatning på elnätet, energilagring och smarta elnät i kombination med solceller och billigare solcellsutrustning. Det är några av punkterna på dagordningen för att solenergi ska bli en energilösning att räkna med i framtiden.

 • Smart hus för 22 miljoner

  Nu ska KTH-forskare vara med och ta fram ett smart bostadshus. Projektet startar i dagarna, ska pågå i två år och inbegriper några av landets största aktörer inom husbyggande, energi, vitvaror och forskning på området. Dessutom är det ett viktigt steg i riktningen mot smarta elnät.

 • Så ska Norra Djurgårdsstaden bli en succé

  Det första spadtaget till vad som ska bli Norra Djurgårdsstadens har precis tagits. Nu bjuder KTH in journalister till ett lunchseminarium med tillhörande paneldiskussion om ett av de mest långtgående och internationellt uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt som finns globalt just nu.

 • Världens största kanal för finansnyheter uppmärksammar KTH:s forskning inom förnybar el

  Att ställa om till förnybar energi är en utmaning för hela världen. Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH, medverkar i ett inslag på CNBC med finans- och ekonominyheter från USA, Europa och Asien.

 • Familjen Kamprads stiftelse finansierar forskning vid KTH

  Nu står det klart att Familjen Kamprads stiftelse delar ut pengar till ett forskningsprogram om smarta elnät som sträcker sig över fem år. Sex olika parter vid fem svenska lärosäten får tillsammans dela på 25 miljoner.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22