Till innehåll på sidan

Världens största kanal för finansnyheter uppmärksammar KTH:s forskning inom förnybar el

Smarta elnät handlar om att integrera mer elektricitet från förnybara energikällor i elkraftsystemet.
Publicerad 2019-06-05

Att ställa om till förnybar energi är en utmaning för hela världen. Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH, medverkar i ett inslag på CNBC med finans- och ekonominyheter från USA, Europa och Asien.

Inslaget på CNBC handlar om hur forskare från ett flertal organisationer, bland annat KTH, i ett projekt – Smart Grid Gotland , som avslutades 2017 – har fokuserat på smarta nät och förnybar energi på Gotland. Reportern nämner en smart tekniklösning för storskalig batterilagring som till 2030 kan fördubbla andelen energi från sol och vind i Gotlands elnät. Något som också kan bidra till mer förnybar energi till det svenska elsystemet.

Se inslaget på CNBC där Lina Bertling Tjernberg intervjuas.

Lina Bertling Tjernberg , professor i elkraftnät på KTH, berättar i inslaget att målet med hennes forskning är att utveckla elkraftsystemet för en hållbar framtid. Hon konstaterar smarta elnät handlar om att integrera mer elektricitet från förnybara energikällor i elkraftsystemet. Målet är 100 procent förnybar el.

– Här spelar storskalig batterilagring en viktig roll, säger Lina Bertling Tjernberg till CNBC.

Storskalig batterilagring innebär att man kan lagra den energi som produceras i exempelvis vindkraftverk eller solceller. Därigenom går ingen energi till spillo utan man kan använda den när den behövs.

Att ställa om infrastrukturen mot en mer hållbar elproduktion kräver enorma investeringar, vilket troligen är ett skäl till att en finans- och ekonomikanal som CNBC intresserar sig för detta. Industrin, som har mycket kapital, ser inte värdet av att satsa på infrastruktur, hur de ska kunna bygga en affärsmodell kring det. Och staten, som vill få till förändringar, har lite kapital.

– Storskalig batterilagring ett alternativ till att göra stora infrastrukturutbyggnader, säger Lina Bertling Tjernberg.

Håkan Soold

Fakta:

  • Lina Bertling Tjernberg är en pionjär inom smarta elnät med stort internationellt engagemang och utsedd till ledamot i Regeringens nationella samordningsråd för smarta elnät 2012.
  • I projektet Smart Grid Gotland samverkade KTH med följande företag och organisationer: GEAB, Vattenfall, ABB, Svenska Kraftnät, Schneider Electric samt med Energimyndigheten som viktig finansiär och samarbetspartner.