Till innehåll på sidan

Satsning på framtidens elnät

NYHET

Publicerad 2014-02-06

Utformning av smarta elnät och lagring av energi. Det är exempel på forskning som drivs vid SweGRIDS-centret som får knappt 83 miljoner från Energimyndigheten. KTH och Uppsala universitet samarbetar genom centret med myndigheten och industriföretag för att hitta innovativa lösningar för hållbar elförsörjning.

Ramon Wyss, professor vid KTH. (Fotograf: Bengt Alm)
Ramon Wyss, professor vid KTH. (Fotograf: Bengt Alm)

– Forskningen är avgörande för Sveriges och världens energiomställning i samband med att andelen förnybar energi behöver öka i kraftnäten, säger Ramon Wyss professor vid KTH och vice rektor för internationalisering. 

Exempel på studieprojekt är vilka utmaningar som det kan finnas i att bygga ut sol- och vindkraft för att bli en betydligt större kraftkälla än idag liksom studier i hur litiumjonbatterier, baserade på cellulosamaterial, skulle kunna bli ett billigt, säkert och miljövänligt alternativ med god prestanda.
 
Det är ett 40-tal forskningsprojekt som kommit igång inom centret sedan starten 2011. Främst drivs dessa inom de fem övergripande områdena; intelligenta kraftkomponenter, materialteknik för smarta elnät, smarta elnät från producent till konsument, kommunikationsteknologiska verktyg för smarta el och lagring av elektrisk energi. 
 
Varje projekt inom centret har kopplingar till minst ett industriföretag däribland ABB Corporate Research, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Fortum eller Höganäs.
 
Centrets forskning är också en stor del av Sveriges medverkan i det europeiska innovationsprojektet InnoEnergy. Det omfattande projektet stödjer utveckling av oberoende och hållbara energisystem som ska göra Europas elförsörjning klimatneutral senast 2050. InnoEnergy har kallats världens största innovationsfabrik. Genom utveckling av nya produkter, tjänster och affärsidéer inom hållbara elsystem och energilagring ska koldioxidutsläppen minska och miljön förbättras.
 
För mer information kontakta Rajeev Thottappillil, professor KTH och chef för SweGRID, 08-790-80-57, rajeev@kth.se.
 

Vad är smarta elnät?

Genom smarta elnät, som på engelska kallas GRIDS, kan elektriciteten användas på nya sätt. Det kan handla om att koppla samman datanät, telenät och värmesystem vilket öppnar för nya tjänster och möjligheter att effektivisera energianvändning inom industri och hushåll. Hushållen kan få information om hur stor elförbrukning vitvaror och apparater drar, eller hur mycket el hushållet självt producerar genom solpaneler och vindsnurror på taket, så kallad mikroproduktion. Smarta elnät bygger på automatiska system som balanserar mellan elanvändning och elproduktion och som kan öka basproduktionen, i Sverige är det ofta vattenkraft eller kärnkraft, när produktion från vind och sol inte räcker till. Det gör de smarta elnäten flexibla. De klarar därför större andel varierande el från förnyelsebara energikällor som sol- och vindkraft till exempel.
Jenny Axäll