Till innehåll på sidan

Ingemar Croon Award

Ingemar Croon Award ger en unik möjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stöd utveckla sin affärsidé i ett tidigt skede.

Programmet föreslås löpa fem år och ett företag per år ges finansiering. Ingemar Croon Award omfattar initialt 2 MSEK och fem företag erbjuds således varsitt års finansiering enligt följande modell:

 • Täckning för anställning för 2 personer på deltid          1 000 000 SEK   
 • Täckning av lokalhyra samt materialkostnader i GHL     300 000 SEK                                     
 • Coaching: stöd för professionell affärsutveckling            250 000 SEK    
 • Stöd för säkring av IP-rättigheter                                     150 000 SEK
 • Utveckling av demonstratorer/prototyper                         200 000 SEK
 • Stöd för ansökning av fortsatt finansiering efter år 1         50 000 SEK
 • Bidrag studieresa ETH/Technopark                                   50 000 SEK

Modellen är ett exempel och kommittén har rätten att omfördela medlen inom ramarna för de olika aktiviteterna. Vidare kan både tidsramen och beloppet för varje Ingemar Croon Award komma att justeras av kommittén.

Mottagaren av Ingemar Croon Award utses av en kommitté bestående av:

 • Mikael Lindström, skolchef för Skolan för Kemivetenskap vid KTH
 • Olle Stenberg, fd VD för Chalmers Innovation
 • Malcolm Norlin, ledamot av Greenhouse Labs advisory board
 • Dick Carrick, entreprenör

Mikael Lindström har vetorätt i beslutet. Kommittén beslutar årligen om sin fortsatta samman­sättning.

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2015-05-20