Till innehåll på sidan

Ingemar Croon

Ingemar Croon

Ingemar Croon är uppväxt i Svedjeholmen norr om Skuleberget i Ångermanland. Efter civil­ingen­jörs­examen och doktorsexamen ägnade han sig som docent i träkemi och in­du­stri­pro­fessor i cellulosateknologi vid KTH åt forskning och utveckling inom främst skogs­in­dustrin. Han har under sitt yrkesliv stått på barrikaden. Genombrott inom process- och produkttekniken har varit hans blodsnerv. Den driften har fört honom från forskningschef och koncernutvecklingsdirektör i MoDo ut i den globala industrivärlden.

I ett eget företag, Croon Inventor AB, har han arbetat under tjugofem år med utveckling och förnyelse. Han har varit rådgivare till företagsledningar på alla kontinenter och medverkat i såväl många små som stora utvecklingsprojekt. Genom sitt breda personnätverk har han aktivt medverkat till strukturförändringar i form av sammanslagningar av företag, utförsäljning eller köp av delar av företag, främst i den lokala och globala skogsindustrin. Han har varit med om att skapa flera nya företag, varit styrelseledamot i ett antal företag samt suttit i ett antal utvecklingsstyrelser.

Som skribent är Ingemar Croon mycket välkänd. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och skrivit mer än 120 artiklar i fack- och dagspress.

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2015-05-30