Till innehåll på sidan

Vinnare av Ingemar Croon Award

2012 fick Greenhouse Labs en privat donation på 10 Mkr och Ingemar Croon Award instiftades. Priset delas ut till ett företag årligen under fem års tid och ger unga företag inom kemibranschen en unik möjlighet att utvecklas i Greenhouse Labs.

2013 års vinnare av Ingemar Croon Award

Mercene Labs

Fredrik Carlborg och Tommy Haraldsson, Mercene Labs

Motivering: Grundarna till företaget har genom sin forskning vid KTH utvecklat en ny typ av teknologiplattform inom polymera material. Teknologin bygger på kommersiellt tillgängliga byggstenar, som genom unika kombinationer av olika polymerisations-processer kan generera egenskaper som ger fördelar inom många olika användningsområden. Teamet bakom företaget har identifierat flera applikationer med mycket stor internationell potential och har redan etablerat lovande kontakter med potentiella kunder. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att säkerställa ett kommersiellt genombrott och genom teamets tydliga ambition att utveckla Mercene Labs till ett framgångsrikt tillväxtföretag, kommer bolaget också att kunna bidra till den dynamiska utvecklingsmiljön i Greenhouse Labs.

Mer om Mercene Labs

2014 års vinnare av Ingemar Croon Award

Dyenamo

Forskare vid bland annat KTH får ta emot 2014 års Ingemar Croon Award för deras arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik. Priset går till företaget Dyenamo AB i vilket forskarna är verksamma och underlättar för företaget att de första stegen mot kommersiell expansion i större skala. Förutom äran får Dyenamo 2 miljoner kronor och en möjlighet att ta plats i Greenhouse Labs.

Solcellsforskare kliver ut ur skuggan.

Motivering: Grundarna av företaget har genom sin forskning vid KTH, Uppsala Universitet och institutet Swerea IVF utvecklat materialkomponenter för så kallade grätzelsolceller. Bolaget har utvecklat en unik teknologi och verkar inom ett område med mycket stor framtida potential. Bolaget har på relativt kort tid börjat sälja forskningsnära produkter och teamet har identifierat flera olika intressanta alternativ för att utveckla verksamheten i större skala. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att ta de första stegen mot kommersiell expansion i den utvecklande miljö som Greenhouse Labs kan erbjuda.

2015 års vinnare av Ingemar Croon Award

C-Green Technology

C-Green tillsammans med delar av Ingemar Croon Award kommittén under prisutdelningen 4 juni 2015. Från vänster: Malcolm Norlin, Olle Stenberg, Fredrik Lundqvist, Ingemar Croon, Mikael Lindström och Erik Odén.

Motivering: Grundarna av företaget har identifierat en kreativ lösning på hantering av slam från industriella och kommunala reningsverk. Lösningen innebär en transformering av ett avfallsproblem till en förnyelsebar energikälla. Teamet bakom idén besitter både en gedigen erfarenhet inom teknologiområdet och en stor entreprenöriell drivkraft. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att ta de första stegen mot verifiering av teknologi och kommersiell expansion genom den utvecklande miljö som Greenhouse Labs kan erbjuda.

Mer om C-Green

2016 års vinnare av Ingemar Croon Award

LetsNano

LetsNano tillsammans med delar av Ingemar Croon Award kommittén och förståndaren för Greenhouse Labs under prisutdelningen 2 juni 2016. Från vänster: Tessie Borg, Malcolm Norlin, Muhammet Toprak, Ingemar Croon, Bernhard Hirschauer och Mikael Lindström.

Motivering: Grundarna till företaget har utvecklat unika nanoteknikbaserade dispersioner baserade på vegetabiliska oljor som kan ersätta nuvarande användning av mineraloljor för smörjning, värmeöverföring/energilagring och skärande bearbetning. Teknologin möjliggör en signifikant förbättring av energieffektiviteten i exempelvis mekanisk produktion och ett miljömässigt fördelaktigt alternativ relativt dagens standard. Teamet bakom idén har en gedigen erfarenhet inom forskningsområdet kompletterat med entreprenöriell erfarenhet från tidigare kommersialisering av högteknologi. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att ta de första stegen mot verifiering av teknologi och kommersiell expansion genom den utvecklande miljö som Greenhouse Labs kan erbjuda.

Mer om LetsNano

2017 års vinnare av Ingemar Croon Award

Grundarna av Salipro Biotech med Ingemar Croon samt jurymedlemmarna Malcolm Norlin och Mikael Lindström

Motivering: Bolaget har utvecklat en proteinbaserad teknologi för att stabilisera och studera membranproteiner, i syfte att utveckla nya läkemedel, antikroppar eller vaccin. Genom att använda bolagets teknologi kan utvecklingsprocessen göras snabbare och hittills mycket svårstuderade membranproteiner kan med denna teknik hanteras och studeras. Merparten av s.k. targets för nya läkemedel utgörs av membranproteiner, vilket innebär att teknologin har en stor internationell potential. Bolaget kan erbjuda lösningar på ett stort behov inom läkemedels- och biotechindustrin. Bolaget består av ett kvalificerat team, som aktivt kan bidra till att utveckla miljön och dra nytta av etablerade företagen i Greenhouse Lab.

Mer om Salipro Biotech

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2017-06-03