Skip to main content

De forskar om Terminator-material

Published May 14, 2020

Ett av de första användningsområdena för forskarnas robotikmaterial är grönsaksförpackningar. Materialet är inte programmerbart i steg ett, men kommer att kunna återanvändas långt bortom de tre-fyra gånger som är fallet med dagens plaster. I steg två ska materialet bli programmerbart så att det kan anta olika former och egenskaper. Här tänker sig forskarna att det kan användas till allt från flygplan och proteser till kläder och möbler.

Läs hela artikeln .

Page responsible:Web editors at EECS
Belongs to: Micro and Nanosystems
Last changed: May 14, 2020