Skolledning

Skolkansliet är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. Verksamhetscontroler (VhC) på institutionerna hör också hit.

Skolchef

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig

Chef för verksamhetsstödet

Fakultetsförnyelseansvarig

Natalia Skorodumova
Natalia Skorodumova
professor, stf enhetschef 087908370

Kontakta skolledningsgruppen/dekangruppen

Du kan nå skolledningsgruppen via dekangrupp-itm@kth.se .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-03-05