Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Är den gröna omställningen ekonomiskt hållbar?

Professor Kristina Nyström
Publicerad 2024-04-09

Professor Kristina Nyström vid INDEK har tillsammans med forskare från Handelns forskningsinstitut (HFI) beviljats 4,2 miljoner i forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse.

Professor Kristina Nyström vid INDEK har tillsammans med forskare från Handelns forskningsinstitut (HFI) beviljats 4,2 miljoner i forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet skall under 2025-27 studera effekter av stora investeringar på entreprenörskap och företagsdynamik i den svenska småstaden.

Just nu pågår flera storskaliga industrietableringar i samband med den gröna omställningen. Dessa investeringar betraktas ofta som en lösning för regioner på landsbygden och i småstäder som tidigare kännetecknats av ekonomisk nedgång. Effekterna på den regionala ekonomin är dock komplexa och inte helt klarlagda. Projektet kommer belysa hur dessa etableringar påverkar ekonomin i regionen. Den empiriska studien fokuserar på etableringen av Northvolt Ett i Skellefteå.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2024-04-09