Gregg Vanourek vid INDEK vald till styrelseordförande för SE Forum

Publicerad 2018-05-03

Gregg Vanourek valdes nyligen till styrelseordförande för SE Forum (Social Entrepreneurship Forum), en ideell organisation som främjar, inspirerar och bemyndigar företagare och företag över hela världen att göra affärer för goda syften.

Läs mer här

Enheten Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap med sitt mastersprogram Entrepreneurship and Innovation Management (TEILM) har på senare tid samarbetat med SE Forum med följande:

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-05-03