Till innehåll på sidan

Ökar medvetenhet om jämställdhet

Sofia Ritzén, professor and prefekt vid institutionen för Materialvetenskap
Publicerad 2018-12-17

Endast cirka 25% av studenterna och 20% av fakultetsanställda på ITM är kvinnor. För att ta itu med denna obalans mellan könen och öka medvetenheten om de frågor som kvinnor och minoriteter står inför i akademin, pågår nu ett antal initiativ.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-12-17