Till innehåll på sidan

Om KTH FOOD

KTH FOOD är en arena för samverkan, innovation och transformation

KTH FOOD har styrkor och unika kompetenser inom utbildnings- och forskningsverksamhet inriktad på inriktad på livsmedelssystem från jord till bord – produktion, förädling, distribution, konsumtion och cirkulära flöden som bidrar till forskning inom livsmedelsvetenskap i Sverige.

KTH FOOD erbjuder en ledande forskningsmiljö som strävar efter ett hållbart, resurseffektivt och rättvist livsmedelssystem som omfattar hela värdekedjan. Något som resulterar i livsmedelsprodukter med positiv inverkan på både hälsa och välbefinnande. 

KTH har tillgång till utmärkt forskningsinfrastruktur som kan tillämpas på de strategiska forskningsområdena hållbar livsmedelsproduktion, cirkulära livsmedelsprocesser, logistik och konsumtion samt funktionella livsmedel och hälsa.

KTH FOOD arbetar för en hög grad av samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor och civilsamhället inom livsmedelsområdet för att uppnå ett hållbart, resurseffektivt och rättvist livsmedelssystem som omfattar hela värdekedjan. 

     De fyra forskningsområdena på KTH FOOD
De fyra forskningsområdena på KTH FOOD

Ledning och styrelse

Fakultet

Vetenskapligt råd

Kommunikation och outreach

Intressentgrupp och partners