Till innehåll på sidan

Bli en del av KTH FOOD

Hållbara och hälsosamma matsystem kräver engagemang och bidrag från alla. KTH FOOD välkomnar samarbete med forskare, studenter, företag, kommuner, myndigheter, föreningar, skolor med flera.

Foto människor som samarbetar.

För forskare

KTH FOOD vill engagera forskare från alla delar av KTH, och öppnar för samverkan och dialog, tillsammans med alla som vill bidra till hållbara och hälsosamma livsmedelssystem.

Bli en del av KTH FOOD Faculty

Studenter utomhus.

För studenter

Många studenter är starkt engagerade i hållbara livsmedelsfrågor. Det är något vi vill uppmuntra till med våra projekt och aktiviteter.

För doktorander

LiFT Graduate School

KTH FOOD vill uppmuntra doktorander och aspirerande doktorander att engagera sig i livsmedelsfrågor. Livsmedelsvetenskapen inkluderar exempelvis livsmedelsteknik och teknik, nutrition, ekonomi, jordbruk och hållbara livsmedelssystem.

Skördetröska på ett fält.

För partners och intressenter

KTH FOOD arbetar med forskning och samverkan kring hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Vi vill engagera partners och intressenter. Lär dig mer om hur din organisation kan samarbeta med KTH FOOD.