Till innehåll på sidan

För doktorander

LiFT Graduate School

LiFT (Future Technologies for Food Production) är en nationell forskarskola för doktorander inom livsmedelsvetenskap och relaterade områden, inklusive men inte begränsat till livsmedelsteknik och teknik, nutrition, ekonomi, jordbruk och hållbara livsmedelssystem. Forskarskolans övergripande mål är att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft genom att ge högutbildade doktorer med framstående vetenskaplig kompetens inom områden som är viktiga för det svenska samhället och näringslivet.

För mer information kontakta: Rebecka Milestad