Till innehåll på sidan

Övergripande forskning

KTH FOOD täcker komplexiteten i livsmedelssystemet, inklusiv matproduktion, bearbetning, förpackning, logistik och distribution, konsumenter och hälsa samt avfallshantering. Denna beskrivning täcker några av de forskningsfrågor som har identifierats för en hållbar omställning av livsmedelssystemet som skulle kunna åtgärdas av KTH FOOD.

Forskningscentrets fyra fokusområden: