Till innehåll på sidan

Funktionella livsmedel och hälsa

Publikationer

N Wahlström, MS Hedenqvist, F Vilaplana. Citric acid tailors the mechanical and barrier properties of arabinoxylan-gluten crosslinked glycoprotein films.  Food Hydrocolloids (2024) 110012 (engelska)

S Yilmaz-Turan, T Gál, P López-Sánchez, MM Martínez, C Menzel, F Vilaplana. Modulating temperature and pH during subcritical water extraction tunes the molecular properties of apple pomace pectin as food gels and emulsifiers.  Food Hydrocolloids (2023), 109148 (engelska)

D Zhang, RC Rudjito, S Pietiäinen, SC Chang, A Idström, L Evenäs, F Vilaplana, A Jimenez Quero. Arabinoxylan supplemented bread: From extraction of fibers to effect of baking, digestion, and fermentation.  Food Chemistry (2023) 413, 135660 (engelska)

Livsmedelsteknik: processer och material

Utvecklingen av livsmedelsteknologi under 1900-talet har möjliggjort en omfattande och säker tillverkning av baslivsmedelsprodukter med hög kvalitet, som kan försörja befolkningen i västerländska länder. Emellertid står området nu inför nya utmaningar för att anpassa sig till nya hållbara och växtbaserade produkter, vilket kräver utveckling av nya processer och livsmedelsprodukter med skräddarsydd sammansättning, funktionella egenskaper (t.ex. textur) och sensorisk uppfattning som kan garantera både hållbarheten och hälsofördelar. Detta kräver integrering av grundläggande kompetenser inom kemi, bioteknik och processteknik anpassade till livsmedelssektorn.

Mat och hälsa

Västerländska samhällen har främst fokuserat på ett farmakologiskt förhållningssätt till medicin, baserat på utveckling av behandlingar mot specifika sjukdomar. Området förebyggande medicin är dock ett viktigt mål för hälsa och välbefinnande, där kostvanor och specifikt matintag är av största vikt. Detta har nyligen belysts med det växande forskningsintresset för mikrobiomet (bakterien som koloniserar vår tarm, som drivs av vårt födointag), och kopplingarna mellan tarm och hjärnans hälsa (tarm-hjärnaxeln). Den grundläggande förståelsen av mekanistiska relationer mellan kostvanor och livsmedelsprodukter med deras hälsofördelar behöver integrering av komplexa systembiologiska tillvägagångssätt, tillsammans med epidemiologiska studier. Här krävs integrering av KTH:s kompetens inom Life Sciences mot personlig kost.

Kontakta Theme Leader för mer information: