Till innehåll på sidan

Hållbar livsmedelsproduktion

Det behövs kunskap som går utöver konventionell landbaserad produktion av livsmedel på landsbygden. Integrationen och kopplingarna mellan stad och landsbygd i termer av livsmedelsproduktion och konsumtion måste förstås ur flera aspekter.

Till exempel kommer kommuner att behöva ta en roll i livsmedelsplaneringen, i samspel med andra livsmedelsaktörer på lokal nivå. Nya livsmedelsproducenter och livsmedelsproduktionssätt växer fram: bönder från stadsområden med andra typer av bakgrund än traditionella bönder och/eller använder innovativa produktions- och distributionsmetoder, både på landsbygden och i städerna.

KTH leder det nybildade Blue Food Centre, med fokus på hållbar produktion och industriella processer relaterade till marina livsmedel (alger, fisk). Det finns även satsningar inom stadslantbruket, främst tillsammans med IVL och Stockholm stad, samt inom Viable Cities Strategic Innovation Program. KTH vattencentrum är engagerat i Svensk Näringsplattform, som är ett samarbete mellan forskning och vattenföretag för att förbättra återvinningen av näringsämnen i samhället. Cirkularitet av resurser i olika skalor och inom olika områden ingår också i detta tema, som skulle kunna ingå i KTH FOOD.

Kontakta Theme Leader för mer information: 

Rebecka Milestad
Rebecka Milestad proprefekt, docent rebecka.milestad@abe.kth.se 087908825 Profil

Co-Director, KTH FOOD