Till innehåll på sidan

Cirkulära livsmedelsprocesser

Publikationer

RC Rudjito, AC Matute, A Jiménez-Quero, L Olsson, MA Stringer, KBRM Krogh, J Eklöf, F Vilaplana. Integration of subcritical water extraction and treatment with xylanases and feruloyl esterases maximises release of feruloylated arabinoxylans from wheat bran. Bioresource Technology (2024) 130387 (engelska)

RC Rudjito, A Jiménez-Quero, MDCC Muñoz, T Kuil, L Olsson, MA Stringer, KBRM Krogh, J Eklöf, F Vilaplana. Arabinoxylan source and xylanase specificity influence the production of oligosaccharides with prebiotic potential. Carbohydrate Polymers (2023) 320, 121233 (engelska)

S Yilmaz-Turan; A Jiménez-Quero, R Moriana, E Arte, K Katina, F Vilaplana. Cascade extraction of proteins and feruloylated arabinoxylans from wheat bran.  Food Chemistry (2020), 127491 (engelska)

Avfallshantering mot ett cirkulärt matsystem

Matförluster (vid produktion och bearbetning av livsmedel) och matsvinn (vid transport, detaljhandel och konsumtion) sker i varje steg i livsmedelssystemet. Vi behöver utveckla ny teknik som värdesätter de olika flöden och biprodukter som genereras under jordbruksproduktion och livsmedelsförädling till nya livsmedel och icke-livsmedelsprodukter. I detta sammanhang krävs utformning och implementering av integrerade bioraffinaderiprocesser (kemiska och biotekniska). Å andra sidan, för att minimera matsvinnet i distributions- och konsumtionsskedet krävs integrering av förbättrade logistik- och digitaliseringsmetoder.

KTH FOOD-forskare designar nya processer för att uppgradera biprodukter från jordbruksproduktion och designar även nytt aktivt förpackningsmaterial som bekämpar matförluster respektive matsvinn. Dessutom kan industriell symbios användas för att använda resurser på multifunktionella sätt. Exempelvis kan CO2 i ventilationsluft i byggnader omdirigeras till odling av ätliga växter.

Kontakta Theme Leader för mer information: 

Francisco Javier Vilaplana Domingo, Director KTH FOOD
Francisco Javier Vilaplana Domingo, Director KTH FOOD professor, avd. chef franvila@kth.se 0701667417 Profil