Till innehåll på sidan

Hands-on i undervisning i datorprogrammering

Förståelse för undervisningseffekter och hjärnbearbetning

Forskningsprojekt: Ingenjörsutbildning

Publicerad 2016-02-17

Hur främjar praktiska aktiviteter lärandet? Detta ska forskare inom utbildnings- och neurovetenskap på KTH, Uppsala universitet och University of East Anglia, Storbritannien undersöka. Som modell kommer datorprogrammering att användas. De kvalitativa metoderna, såsom klassrumsobservationer och intervjuer, kommer genomföras av KTH:s representant Maria Weurlander. Maria är verksam på enheten Lärande i STEM på KTH.

I korthet

Forskningsområde:
Datavetenskapens didaktik

Projektperiod:
2016-2018

Projektdeltagare:

  • Maria Weurlander , KTH Lärande
  • Anna Eckerdal, UU
  • Michael Thuné, UU
  • Kristina Hausswolff, UU
  • Sara Bengtsson, University of East Anglia, UK
  • Andreas Lidström, KI

Om projeketet

Omfattade forskning stöder det faktum att praktiska aktiviter främjar lärande, både vad gäller praktiska färdigheter och begreppsförståelse. Men den vetenskapliga grunden för detta är förvånansvärt svag. Detta projekt syftar till att fylla de luckorna. 

Denna studie genomförs av forskare inom utbildnings- och neurovetenskap på KTH, Uppsala universitet och University of East Anglia, Storbritannien.

Syfte

Detta treåriga tvärvetenskapliga projekt ska undersöka hur konceptuell kunskap och praktiska färdigheter som inhämtas med hjälp av aktiva, motoriska handlingar (hands-on), skiljer sig från motsvarande kunskap som inhämtas utan aktiva, motoriska handlingar (hands-off). Vi använder datorprogrammering som modell.

Metod

Forskarna kommer att undersöka några tänkbara förklaringar till fördelarna såsom t. ex. uppmärksamhets-, känslomässiga och motivationshöjande aspekterna av hands-on i kontrollerade beteendemässiga experiment och med hjälp av hjärnavbildning. Vidare kommer man att undersöka motoriska handlingars funktion för lärande utifrån ett studentperspektiv i en programmeringskurs genom kvalitativa metoder såsom klassrumsobservationer och intervjuer. Denna del av projektet kommer att ske på KTH och Maria Weurlander kommer att vara ansvarig för klassrumsstudierna.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2016-02-17