Till innehåll på sidan

Projekt vid Lärande på KTH

 • ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM

  Eva Hartell pratar med barnen
  Publicerad 2021-02-18

  Assessment of Transversal Skills in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett innovativt projekt som genomförs i åtta EU-länder o...

  Läs artikeln
 • K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

  K-ULF logo
  Publicerad 2021-02-11

  KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och tre huvudmän Stockholms stad, Haninge kommun och Lidingö stad.

  Läs artikeln
 • TeaEdu4CT projekt - Computational thinking

  Publicerad 2020-09-30

  Projektets mål är att utveckla innovativa utbildningsmetoder för praktisk STEAM-utbildning (Science, Technology, Engineering, Art, Math) som baseras p...

  Läs artikeln
 • Ett europeiskt campus UNITE!

  UNITE! logo University Network for Innovation, Technology and Engineering
  Publicerad 2020-09-25

  Som en del av ett utbildning och forskningsinitiativ finansierar EU-kommissionen ett konsortium med framstående universitet med tekniskt fokus. Insti...

  Läs artikeln
 • KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten

  Ett 10-tal lärare från afrikanska universitet deltog i mars i en workshop om Studentcentrerat lärande på KTH. Här besöker de Visualisation Studio på KTH. (Foto: Sara Nyberg)
  Publicerad 2019-05-24

  ITM ska göra fem afrikanska universitet till bäst i klassen på entreprenörskap och undervisningsmetoder. Tillsammans med några europeiska lärosäten sk...

  Läs artikeln
 • Undervisning om klimatförändringar, i teknik

  Publicerad 2018-06-25
  Läs artikeln
 • Digitalt berättande

  Publicerad 2018-06-06

  I detta forskningsprojekt undersöks hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi undersöker både hur digital te...

  Läs artikeln
 • Board games in secondary/higher education

  Publicerad 2018-04-24

  Projektet undersöker användningen av brädspel i undervisningen av hållbar utveckling i skolor och universitet. Målet är att få fram en plan för att fr...

  Läs artikeln
 • Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT

  Publicerad 2018-04-24

  Metodstudie med tema bedömning. Den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Repertory g...

  Läs artikeln
 • Teknikanvändningen från ett patientperspektiv

  Publicerad 2017-02-22

  Hur används informations- och kommunikationsteknologi (IKT) utifrån ett lärandeperspektiv i den situation som innefattar internetförmedlad kognitiv be...

  Läs artikeln
 • TalkMath

  Publicerad 2017-01-25

  Hur kan man möjliggöra inlärning av matematik obunden till tid och rum, utan att begränsa möjligheten till grupparbetsdeltagande eller studiehandledni...

  Läs artikeln
 • Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö

  Publicerad 2016-09-26

  Blending Swedish är ett Nordplusprojekt som KTH genomför tillsammans med Islands universitet och Aalto universitet. Projektet undersöker hur man framg...

  Läs artikeln
 • Hands-on i undervisning i datorprogrammering

  Publicerad 2016-02-17

  Hur främjar praktiska aktiviteter lärandet? Detta ska forskare inom utbildnings- och neurovetenskap på KTH, Uppsala universitet och University of East...

  Läs artikeln
 • Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda

  Publicerad 2015-08-06

  Kan man påverka elevers intresse för naturvetenskap genom nya sätt att tänka kring de naturvetenskapliga ämnena? Vad har naturvetare för uppfattning o...

  Läs artikeln
 • StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013

  Publicerad 2015-05-17

  StARS-projektet behandlar universitetens nya situation, där de inte längre detaljstyrs men ändå förväntas identifiera gemensamma mål och strategier so...

  Läs artikeln
 • Elevers mobilanvändning i teknikundervisning

  Publicerad 2014-08-06

  På vilka sätt stödjer kontra inte stödjer elevernas användning av mobila enheter (mobiler och surfplattor) deras skolarbete i teknikämnet? Hur struktu...

  Läs artikeln
 • Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs

  Publicerad 2014-06-06

  Hur påverkas NO-undervisningen i de mellersta skolåren av att det införs betyg och nationella prov i skolår 6? Hur påverkar reformerna lärarnas uppfat...

  Läs artikeln