Studieförberedande kurs i engelska

Denna förterminskurs har som mål att förbereda internationella masterstudenter för sina studier på KTH med en integrerad kurs i studieteknik och engelska för akademiska ändamål. Studenter som tar den här kursen får en möjlighet att lära sig om och diskutera akademiska kulturer samt delta i aktiviteter som kommer att ge dem en känsla för KTH:s övergripande undervisnings- och studiepraxis. Målet är att möjliggöra för studenterna att på bästa sätt ta till sig de upplevelser och möjligheter en högre utbildning kan ge

Behöriga kursdeltagare

 • Avgiftsbetalande internationella studenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme, som påbörjar sina studier på KTH första gången hösten 2020 är prioriterade.
 • Övriga internationella studenter på masternivå som läser på KTH första gången hösten 2020 är välkomna i mån av plats.

Studieteknik och engelska för akademiska ändamål

Kursen är gratis och ger inga högskolepoäng.

Kursinnehåll

Engelska

Kursen i studieteknik och engelska för akademiska ändamål hålls på engelska, med fokus på:

 • Att tillåta studenterna att förbättra sin generella nivå i engelska i en stöttande och språkfokuserad miljö
 • Att försäkra att studenterna har den språkliga bredd och de kommunikationsfärdigheter som krävs för att aktivt delta i och klara av sina akademiska studier.

Akademiskt språk

Akademiskt språk lärs ut i detalj och studenterna ges möjligheten att utveckla sina färdigheter inom tre huvudområden:

 1. Grunderna för formellt skrivande (meningar och paragrafer)
 2. Stil, lämplighet och språklig vidd (olika nivåer av formell och informell skrift)
 3. Vokabulär i tal och skrift för formella och informella sammanhang

Studietekniker

Studenterna erbjuds tillfällen att lära sig om följande studietekniker:

 • Akademiskt skrivande (exempelvis uppsatser, rapporter, korrespondens)
 • Översiktsläsning/detaljläsning
 • Aktivt lyssnade för föreläsningar
 • Muntliga presentationer
 • Kommunikationsfärdigheter för handledning och muntliga prov
 • Akademisk integritet och referenser
 • Prov (administration, typer, tekniker, revision)
 • Att ge och ta emot feedback
 • Par- och grupparbeten

Kontakt

För frågor angående registrering, behörighet etc., vänligen kontakta languagecourses@kth.se

För frågor angående studieresultat, kursinnehåll etc., vänligen kontakta Jamie Rinder jamier@kth.se

För praktiska frågor kring studierna vid KTH, exempelvis försäkringar, visum, etc, vänligen kontakta info@kth.se

Efter den här kursen

Avgiftsskyldiga studenter med eller utan stipendium som börjar sina studier vid KTH är under hösten välkomna att också läsa en introduktionskurs i svenska och svensk kultur. 

Innehållsansvarig:Susanna Zeitler Lyne
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-05-29