Till innehåll på sidan

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål

Denna förterminskurs, som kombinerar studieteknik och engelska för akademiska ändamål, förbereder internationella masterstudenter för studier på KTH. Genom övningar, diskussioner och andra aktiviteter utvecklar studenterna sin förståelse för KTH:s övergripande undervisnings- och studiepraxis.

Behöriga kursdeltagare

 • I första hand antas a) avgiftsbetalande internationella studenter och b) stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme. För samtliga gäller att de ska vara förstagångsregistrerade hösten 2021 för att få prioritet.
 • I mån av plats antas övriga internationella studenter på masternivå som är förstagångsregistrerade hösten 2021.

Viktig information inför augusti 2021

Vi planerar för en kursomgång i augusti 2021. Dessvärre kan vi ännu inte bekräfta exakta kursdatum, närvarokrav, och fördelningen mellan campus- och distansundervisning. Vi uppdaterar den här sidan så fort vi vet mer.

Kursen är gratis och ger inga högskolepoäng.

Kursinnehåll

Engelska

Kursen i studieteknik och engelska för akademiska ändamål hålls på engelska, med fokus på:

 • att studenterna ska förbättra sin generella nivå i engelska i en stöttande och språkfokuserad miljö
 • att studenterna ska tillägna sig den språkliga bredd och de kommunikationsfärdigheter som krävs för att aktivt delta i och klara av sina akademiska studier.

Akademiskt språk

Akademiskt språk lärs ut i detalj och studenterna ges möjligheten att öva och utveckla sina färdigheter inom tre huvudområden:

 1. Grunderna i formella texter på menings- och styckenivå 
 2. Stil, lämplighet och språklig vidd (olika nivåer av formell och informell text)
 3. Vokabulär i tal och skrift i formella och informella sammanhang

Studietekniker

Studenterna utvecklar sin förståelse för flera studietekniker:

 • Akademiskt skrivande (exempelvis uppsatser, rapporter, korrespondens)
 • Översiktsläsning/detaljläsning
 • Aktivt lyssnade vid föreläsningar
 • Muntliga presentationer
 • Kommunikationsfärdigheter vid handledning och muntliga prov
 • Vetenskaplig integritet och referenshantering
 • Tentamina och andra prov (administration, typer, tekniker, revision)
 • Att ge och ta emot feedback
 • Par- och grupparbeten

Kontakt

För frågor angående registrering, behörighet etc., vänligen kontakta languagecourses@kth.se

För frågor angående studieresultat, kursinnehåll etc., vänligen kontakta Jamie Rinder jamier@kth.se

För praktiska frågor kring studierna vid KTH, exempelvis försäkringar, visum, etc, vänligen kontakta info@kth.se

Efter den här kursen

Avgiftsskyldiga studenter med eller utan stipendium som börjar sina studier vid KTH är under hösten välkomna att också läsa en introduktionskurs i svenska och svensk kultur. 

Innehållsansvarig:Susanna Zeitler Lyne
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-04-09