Anmälningsinformation för kurser hos Språk och kommunikation

Anmälningsperioder och anmälningsförfarande till Språk och kommunikations kurser varierar. Hur och var du anmäler dig beror dels på vilken kurs du anmäler dig till och om du är svensktalande programstudent, internationell utbytes- eller masterstudent eller om du är anställd/doktorand på KTH.

Innehållsansvarig:Renee Malmgren
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-08-20