Skip to main content

Annemarie Luger och Martin Tamm: Titel: Aspekter på motsättningen mellan teori och praktik i matematikundervisningen

Time: Fri 2019-05-10 10.30 - 12.00

Location: Room 306, House 6, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University