Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Caroline Enderin: En introduktion till Ramseyteorin

Degree project for teachers

Time: Thu 2023-08-24 14.00 - 15.00

Location: Kovalevsky room

Respondent: Caroline Enderin

Supervisor: Olof Sisask

Export to calendar

Abstract.

Ramseyteorin handlar om hur man utifrån minsta möjliga hörnantal för en kombinatorisk graf garanterar en komplett enfärgad delgraf av m hörn i en färg eller en komplett enfärgad delgraf av n hörn i en annan färg. Hörnantalets storlek är ramseytalet och skrivs R(m, n). Man kan göra ramseygrafer i fler färger men i denna uppsats kommer vi enbart beröra ramseygrafer som är tvåfärgade. I denna uppsats kommer kantfärgning av röd betecknas m och kantfärgning av blå betecknas n. Min egen del i uppsatsen handlar om grafer nära ramseytalen och om dess symmetriska egenskaper