Skip to main content

Dilan Dalaba: Bevis: dialog och dialektik

Time: Thu 2022-02-10 09.30 - 10.30

Location: Zoom

Video link: 696 1890 2747, contact arias@math.su.se to get the password

Respondent: Dilan Dalaba

Abstract: I det som kan kallas för det dominerande perspektivet inom matematikens filosofi ses bevis som vägen till säker sanning. Här undersöker vi ett alternativt perspektiv med utgångspunkt i Imre Lakatos bok Bevis och motbevis som istället lyfter fram bevis historiska roll — som informella förbättrare av hypoteser och verktyg i skapandet av kunskap. Det matematiska innehållet som diskuteras är Eulers polyedersats \(H – K + S = 2\), vilket vi gör först i redogörelsen av Lakatos syn och sedan i mer nutida beskrivningar av den topologiska invarianten Eulerkarakteristik och homeomorfier.