Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Gunnar Tibert: Ämnes- och yrkesrollsnära integering av hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald inom matematik - erfarenheter från olika prototypkurser

Time: Wed 2023-05-10 12.15 - 13.00

Location: KTH, 3721

Participating: Gunnar Tibert, KTH

Export to calendar

Under nuvarande läsår har flera obligatoriska kurser som syftar till en ämnes- och yrkesrollsnära integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald givits vid masterprogram vid SCI-skolan. Masterprogrammen Tillämpad matematik och beräkningsmatematik samt Matematik är två av dem. För att på ett systematiskt sätt integrera olika mångfaldsperspektiv användes kortspelet Intersectional Design Cards för ett antal olika case: AI-verktyg, optimering av elektrifiering av landsbygd, riskbedömning inom finansiell matematik, optimering av strålterapi vid cancerbehandling, etc. I denna presentation sammanfattas erfarenheterna från kurser samt en skiss på en plan för kommande läsår.

Presentationen hålls på svenska, men bilderna som visas är på engelska.