Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Handledning och administration av exjobb på EECS-skolan

EECS-skolan har i storleksordningen 200 exjobb i datalogi varje år, varav cirka 150 börjar i period 3. På skolan har de utvecklat ett antal processer och system för att hantera den stora mängden exjobb. Detta kommer Viggo Kann och Mats Nordahl att berätta mer om.

Time: Fri 2022-03-11 12.15 - 13.00

Location: Seminarierum 3721

Participating: Viggo Kann och Mats Nordahl

Export to calendar