Skip to main content

Hanna Gustavsson and Klara Granbom: Från matematik till it-konsult, våra resor

Time: Thu 2022-12-15 15.00

Location: KTH, D3

Participating: Hanna Gustavsson and Klara Granbom

Alla matematikintresserade studenter är välkomna!