Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Javier Cuadra Venegas: NTRU-kryptering med Polynomringar och Gitter

Bachelor thesis presentation

Time: Mon 2022-08-22 11.00 - 12.00

Location: Albano, House 1, Room T

Respondent: Javier Cuadra Venegas

Export to calendar

Abstract:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur NTRU-kryptering fungerar. NTRU är ett modert krypto som man tror även är säkert mot kvantdatorer som försöker lösa krypteringen utan att använda en dekrypteringsnyckel. Arbetet kommer att gå igenom vad som behövs för att skapa krypteringen, till exempel polynomringar. Det kommer också att tas upp hur man dekrypterar med dekrypteringsnyckeln och ett par alternativ för att dekryptera ifall man saknar nyckeln.