Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Katharina Jochemko: Positivitet inom Ehrhartteori

Time: Wed 2022-11-30 10.00 - 11.00

Location: Rum 3721, KTH, Lindstedtsvägen 25

Language: Svenska

Participating: Katharina Jochemko

Export to calendar

År 1962 studerade Ehrhart antalet gitterpunkter i en utvidgning av en gitterpolytop med ett positivt heltal. Han visade att antalet punkter ges av ett polynom i utvidgningsfaktorn. Sedan dess har Ehrhartteori utvecklats till ett mycket aktivt forskningsområde i gränslandet mellan kombinatorik, geometri och algebra. I detta föredrag kommer jag presentera klassiska resultat och aktuella frågeställningar inom Ehrhartteori, med speciellt fokus på frågor kring positivitet från perspektivet av så kallade valueringar.