Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Kaveh Baymani: RSA metoden för kryptering

Time: Wed 2022-04-20 10.00 - 11.00

Location: Kräftriket, Building 6, Room 306

Respondent: Kaveh Baymani

Export to calendar

Abstract: RSA som var den första metoden som implementerade asymmetrisk kryptering, har lyckats bibehålla sin plats under många år trots enorma utvecklingen som datorer och technologin har gått genom. I detta arbete ska vi undersöka RSA både i praktik och teori för att ta reda på vad det är som ligger bakom den långvariga succén. Detta kräver att vi lär oss mer om primalitet och primtalstester som har en stor tillämpning inom säkerheten som erbjuds av RSA algoritmen. Det är omöjligt att täcka allt inom ett enda arbete men Fermats och Miller–Rabins primalitetstester kommer ligga under noggrann granskning. Utöver det kommer vi läsa lite om kvantdatorer och ta reda på vilken påverkan de har på de existerande krypteringsmetoder. Slutligen erbjuder arbetet en modifierad version av RSA som kan möjligtvis resultera i ökad säkerhet när det kommer till vissa typer av angrepp som RSA har fått stå emot.