Skip to main content

Marcus Jonsson: Prissättning av försäkringskontrakt med fokus på hur kontrakt i ett nytt område ska prissättas

Masters Thesis

Time: Fri 2020-06-12 10.00

Location: Zoom, meeting ID: 901 405 086

Participating: Marcus Jonsson

Subject area: Mathematical Statistics

Supervisor: Filip Lindskog

Abstract

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och jämföra metoder för prissättning av försäkringskontrakt. Speciellt kommer vi studera situationen där försäkringskontrakt ska tillhandahållas i ett nytt område utan någon historisk data. Genom att simulera skador under en period kommer vi studera effekter på beräknade premier för olika prissättningsmetoder. De metoder som ska betraktas i den här uppsatsen är som följer. Generaliserade Linjära Modeller (GLM), GLM kombinerad med kredibilitetsteori och Bayesiansk GLM.
Storskaliga simuleringsstudier visar att GLM kombinerad med kredibilitetsteori är den mest effektiva metoden, långt bättre än de övriga.