Skip to main content

Mats Persson och Ozan Öktem: Att se det osynliga - hur matematik och fysik räddar liv

Time: Tue 2022-05-17 15.30 - 16.30

Location: KTH, Sal D3

Participating: Mats Persson och Ozan Öktem

Abstract

Alla matematikintresserade studenter är välkomna!