Skip to main content

Mats Persson & Ozan Öktem: Att se det osynliga - hur matematik och fysik revolutionerar medicinsk avbildning

Time: Fri 2021-05-07 13.00 - 15.00

Location: Zoom, meeting ID: 632 5470 9716

Lecturer: Mats Persson & Ozan Öktem (KTH)

Abstract

Möjligheten att med medicinska avbildande system kunna se in i människokroppen har inneburit oanade nya möjligheter för läkarvetenskapen att diagnosticera sjukdomar. De tekniker som användes fram till 1900-talets mitt skapar en 2D genomlysningsbild av den inre anatomin. Från början av 70-talet lanserades nya metoder för att beräkna en 3D bild av den inre anatomin utifrån mätdata som är flera genomlysningsbilder tagna från olika riktningar. Dessa tekniker, såsom datortomografi, magnetresonans och positronemissionstomografi, är idag ett oumbärligt verktyg för läkarvetenskapen. De senaste 5 åren har man även börjat använda maskininlärning för att låta en dator lära sig hur man omvandlar mätdata till en färdig bild. Samtidigt leder framsteg inom hårdvara till nya typer av mätdata vilket i sin tur ger nya frågeställningar inom bildrekonstruktion. Under föreläsningen kommer vi att berätta om hur en nära samverkan mellan matematik, fysik och ingenjörskonst öppnar upp för nya möjligheter att se in i människans inre.
 

Alla matematikintresserade studenter är välkomna!

Page responsible:webmaster@math.kth.se
Belongs to: Department of Mathematics
Last changed: May 03, 2021