Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Qimh Xantcha: Betygsättningens ABCDEF - Workshop om bedömning och betygsättning i matematik enligt Gy11

Time: Tue 2022-08-23 13.00 - 14.45

Location: Albano, House 2, Room 14

Participating: Qimh Xantcha

Export to calendar

Abstract

Vi kommer att diskutera Skolverkets sju matematiska förmågor och kort skissera hur didaktikerna tänker sig, att dessa skulle ligga till grund för bedömning i ämnet matematik. Därefter kommer en lång rad konkreta exempel visa, hur vi matematiklärare bedömer och betygsätter i praktiken, med den s.k. 70-80-90-formeln som modell. Avslutningsvis kommer vi att applicera denna modell på en autentisk tentamen från SU, för att dels demonstrera den konkreta användbarheten av vår modell, även på universitetsmatematiken, dels visa på ett märkligt och överraskande fenomen.