Skip to main content

Tom Britton: Samhällsnyttig matematik - Smittspridningsmodeller

Time: Tue 2020-08-25 10.15

Location: Zoom, meeting ID: 686 3616 9209

Participating: Tom Britton, Stockholms universitet

Alla matematikintresserade studenter är välkomna!