Skip to main content

Tomas Ekholm: Tankar kring undervisning

Time: Mon 2022-10-17 13.15 - 14.00

Location: Seminarierum 3418

Video link: Zoom-länk

Participating: Tomas Ekholm

Tomas Ekholm talar om sina tankar och reflektioner utifrån sina tjugo års erfarenhet av undervisning.