Till innehåll på sidan

Mobilisering för att förbättra människans och planetens hälsa

Publicerad 2022-05-30

Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att påskynda arbetet med att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det framkom under seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health” som arrangerades av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i maj.

Seminariet ägde rum under konferensen World Academic Forum Stockholm Summit med representanter från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. De tre lärosätena har tillsammans bildat universitetsalliansen Stockholm trio. Inom alliansen finns en inrättad hållbarhetsgrupp som arbetar utifrån FN:s mål för hållbar utveckling i alla pågående och nya samarbeten. Seminariet den 19 maj var en av flera aktiviteter som Stockholm trios hållbarhetsgrupp genomför.

– Vår vision är att Stockholm ska vara internationellt ledande inom hållbar utveckling och att studenter erbjuds utbildning inom hållbarhet av högsta kvalitet. Vi hoppas också kunna attrahera doktorander och forskare på högsta internationella nivå. Inom Stockholm trio kompletterar vi varandra med våra olika fakulteteter. Vi kan erbjuda en bra plats för att studera och forska om hållbarhet, sade Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska Institutet och medlem i alliansens hållbarhetsgrupp.

Med utgångspunkt i de globala målen avser alliansens hållbarhetsgrupp kunna skapa en gemensam plattform för samarbete och innovation för hållbara lösningar genom att samordna resurser och kompetens och kontakter med olika samhällsaktörer. Allt för att universiteten ska kunna bidra med nya utbildningar och forskningsrön för att försörja samhället med kunskap och kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Tre forskningscentrum i fokus

Under seminariet presenterades tre forskningscentrum av dess föreståndare.

I fokus var Karolinska Institutets Centrum för Hälsokriser, KTH Climate Action Center och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Alla är exempel på hur man kan samla de kompetenser som finns, både från forskning och olika aktörer i samhället och på så sätt förstärka arbetet med att lösa olika samhällsutmaningar.

Francesco Fuso-Nerini, föreståndare, berättade att KTH Climate Action Centre , som bildades 2021, i dagsläget har cirka 40 KTH-anslutna forskare. Syftet med centret är att bidra till kunskapsdrivna hållbara klimatåtgärder och han lyfte fram att många av de globala målen går bra att kombinera med olika klimatåtgärder, vilka också kan skapa ekonomiska möjligheter.

Alla företrädarna för centrumbildningarna betonade vikten av hur samarbeten mellan å ena sidan olika forskningscentrum och å andra sidan forskare mellan olika lärosäten är helt centralt för att stärka arbetet för människans och planetens hälsa.

Diskussion om framtidens utmaningar

I paneldiskussionen som följde deltog representanter från Karolinska Institutet, Naturvårdsverket, Energiföretagen, Region Stockholm och EU-kommissionens representation i Sverige. I panelen diskuterades och gavs olika perspektiv på hur man kan och bör arbeta för att möta framtidens utmaningar och nå FN:s globala mål. Diskussionen leddes av Magnus Breitholtz och Kristina von Oelreich, medlemmar i alliansens hållbarhetsgrupp.

– För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi ha olika perspektiv, och den kompetensen finns inom Stockholm trio, konstaterade Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet, på frågan om universitetsalliansens roll i arbetet för att nå de globala målen.

Reflektioner från studenter

Avslutningsvis fick studentrepresentanter från varje lärosäte ställa frågor till panelen och dela med sig av sina reflektioner.

– Hur kan vi undvika att inte dagens lösningar blir morgondagens problem, undrade Ossian Ahlkvist, som läser en master i miljöteknik och hållbar infrastruktur på KTH.

Tobias Lindström Battle, som läser en master i folkhälsovetenskap vid KI, efterlyste att hållbarhet borde ingå i alla utbildningar på KI, inte bara i vissa program och Elma Ósk Thorarinsson, som studerar en kandidatexamen i management på Stockholms universitet tyckte att det skulle vara bra om studenter skulle kunna välja kurser och program från alla tre lärosäten som ingår i universitetsalliansen.

– När det har gjorts enkäter om varför internationella studenter söker sig till KTH så svarar merparten att de sökt sig hit på grund av hållbarhetsinriktningen i kurserna. Det visar att det är viktigt att framhäva hållbarhetsinriktningen för ett lärosäte och att fortsätta vara i framkanten, sade Ossian Ahlkvist.

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-05-30