Faktura och betalning

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

E-faktura (Svefaktura 1.0)

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Referenskod ska anges, EXEMPEL KTHUF.

Referenskoden måste återfinnas under ”Beställarreferens” på den elektroniska fakturan, ”Requisitionist document Referens” i XML filen utgör beställarreferens på fakturan.

För ytterligare vägledning kontakta fakturaservice@kth.se

Pappersfaktura

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Fakturareferens

Fakturareferens som alltid ska finnas vid beställning ska ha följande struktur: EXEMPEL KTHXXX. Där EXEMPEL ska ersättas med det användarnamn/KTHID som beställaren inom KTH har.

Följande referensstrukturer finns att välja mellan, dessa beror på var inom KTH beställaren arbetar:

EXEMPEL KTHABE
EXEMPEL KTHCBH
EXEMPEL KTHEECS
EXEMPEL KTHITM
EXEMPEL KTHSCI
EXEMPEL KTHGVS (fd. KTHUF)
EXEMPEL KTHRK

Betalningar till KTH

För betalningar till KTH, se betalningsinformation på fakturan/rekvisitionen. Vid eventuella oklarheter kontakta berörd part på KTH.

Innehållsansvarig:Susanne Odung
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-10