Faktura och betalning

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

Fakturaadress

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Beställningsreferens ska anges på fakturan.

För betalningar till KTH, se betalningsinformation på fakturan/rekvisitionen. Vid eventuella oklarheter kontakta berörd part på KTH.

Till sidans topp