Till innehåll på sidan

KTH Innovation Brighter Program - Class of 2022

2022 genomfördes Brighterprogrammet i Boulder, USA, och London, Storbritannien.

Collage of three images: Mountains in Boulder, KTH logo on brick wall, and Big Ben in London
Pictures by: Eddyl, KTH & David Mark

Ett program för tidiga startup-projekt

Dessa team testade sina idéer på den globala marknaden i Brighter-programmet. Många är fortfarande aktiva idag, medan några validerades på marknaden och stängdes ner. Oavsett resultatet så lärde sig deltagarna av sin tid i Brighter-programmet och från att utveckla en idé. På den här sidan kan du se hur de beskrev sig själva vid tiden för sin resa.

Du kan hitta aktuell information om teamen som fortfarande är aktiva genom att besöka deras hemsidor.

Teamen i Brighterprogrammet

Boulder

3Bind Systems 3BS

Boulder

3Bind Systems är en Stockholmsbaserad start-up som utvecklar en ny additiv tillverkningsprocess för tillverkning av metalldelar. De är ett tvärvetenskapligt och transnationellt team med rötter i grundforskning och tillämpad vetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. 3Bind Systems erbjuder tillverkningssystem som integrerat producerar delar till slutliga geometriska produktspecifikationer i stor skala.

Team: Robert Tomkowski & Amir Rashid

Båda grundarna är forskare vid KTH:s enhet för Tillverkning och mätsystem .

Caplyzer

Boulder

Grönt väte från elektrolys av vatten är en möjlig lösning för produktion av grön energi för framtidens behov. För att konkurrera med de nuvarande produktionskostnaderna för väte krävs ett paradigmskifte inom vattenelektrolysteknik. Caplyzer har utvecklat och patenterat en sådan ny kemisk vattenklyvningsteknik genom redox/kapacitiva material. Tekniken erbjuder ökad flexibilitet och robusthet för väteproduktion från förnybara källor.

Team: Joydeep Dutta & Esteban Alejandro Toledo Carrillo

Joydeep Dutta är professor och gruppchef för KTH:s avdelning för Funktionella material . Esteban Alejandro Toledo Carrillo är doktorand vid avdelningen för Tillämpad Fysik .

KTH Holding  har investerat i Caplyzer.

Cavitreat

Boulder

Ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att rena vatten från bakterier och andra föroreningar, med hjälp av kaviterande mikrobubblor.

Team: Morteza Ghorbani & Dmitry Grishenkov

Dmitry Grishenkov är lektor vid KTH:s avdelning för Medicinsk Avbildning . Morteza Ghorbani har varit verksam vid KTH som postdoktor och gästforskare. Cavitreat är ett av teamen i Batch 15 KTH Innovations förinkubatorprogram.

Reselo

Boulder

Reselo har som mål att leda utveckling och produktion av hållbara biomaterial som ersätter fossilbaserad plast. Reselos första material – Nordic Bio-Rubber – är ett nytt biomaterial tillverkat av björkbark, som är en utbredd restprodukt i den svenska skogsindustrin. Reselo grundades vid Kungliga Tekniska Högskolan med stöd från KTH Innovation.

Team: Henrik Otendal & Josefin Larsson

Henrik Otendal är CEO och Josefin Larsson COO på Reselo. 

Reselo deltar i KTH Innovation Brighter Program inom KTH Innovations samarbete med Sting .

London

Dialog

London

Dialog låter logopeder skapa och dela individualiserade uppgifter till sina patienter. Vi integrerar övningar baserade på talat språk för att hjälpa patienter att intensifiera och variera sin rehabiliteringsprocess. Utöver detta möjliggör produkten logopeder att följa sina patienters utveckling mellan tillfällena de träffas under rehabiliteringsperioden.

Team: Filippa Kärrfelt & Mikael Törnwall

Filippa Kärrfelt & Mikael Törnwall studerar Datavetenskap vid KTH. Dialog är ett av teamen i Batch 14 i KTH Innovations förinkubatorprogram .

Digibility

London

Digibility är ett digitalt kartläggningsverktyg avsett att användas i grundskolan för att öka förståelsen för elevers varierande behov i lärandet. Digibility är designat för att vara lättillgängligt, skapa delaktighet hos eleven under kartläggningsprocessen, och främja elevens medvetenhet om sitt lärande.

Team: Love Leijonklo & Petri Partanen

Love Leijonklo är student på Handelshögskolan i Stockholm, och Petri Partanen är forskare vid Mittuniversitetet. 

Digibility deltar i KTH Innovation Brighter Program genom samarbete inom Innovationskontoret .

Drivler

London

Hjälper körskolor att växa sin affär med en plattform som samtidigt ger körkortselever kontroll över var och när de vill ha sin nästa lektion. Att ta körkort har aldrig varit enklare.

Team: Filip Fonser & Caroline Eriksson

Filip Fonser och Caroline Eriksson studerar Byggproduktion  vid KTH. Drivler deltar i KTH Innovations förinkubatorprogram, Batch 15 .

Funki

London

Funki skapar möjligheter för alla att spela i band, på sina egna villkor. Med instrument som är tillgänglighetsanpassade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, erbjuder Funki ett helt nytt sätt att kommunicera och interagera genom musik.

Team: Maria Svahn & Josefine Hölling

Maria Svanh studerar Medieteknik  vid KTH, och Josefine Hölling har en examen i samma ämne. Funki är ett av teamen i Batch 15 i KTH Innovations förinkubatorprogram .